Política de protección de datos de carácter persoal

O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido na Lei orgánica 15/1999 de 13 de decembro (LOPD), de protección de datos de carácter persoal, e no resto da normativa de aplicación.

Estes datos se incorporarán os correspondentes ficheiros informatizados do Concello de Ourense, segundo a lexislación ou normativa vixente en cada caso.

O Concello de Ourense garante, a confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal que solicite o cidadán, así como a implementación das medidas, tanto de orden técnico como organizativo, que garanten a súa seguridade.

Para o exercicio dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación o oposición, previstos na Lei orgánica de 13 de decembro 15/99 (LOPD), o interesado debe dirixirse a:

Concello de Ourense,
Praza Maior nº 1,

32005 Ourense,

indicando o tema: Dereitos LOPD.